După marșul din Costa Rica

Continuarea cu discuția axei tematice 1 a Forumului, Înțelepciunea popoarelor indigene

Pe 8 octombrie, Primul Marș Multietnic și Pluricultural din America Latină pentru Nonviolență, Axa tematică 1 a Forumului a fost continuată, Înțelepciunea popoarelor originale, spre coexistență multiculturală nonviolentă.

Coexistența multiculturală în armonie, evaluarea contribuției ancestrale a orașe originale și modul în care interculturalitatea ne poate oferi posibilitatea de a încorpora această contribuție în viitorul nonviolent pe care îl dorim pentru America Latină.

Lasă un comentariu